Денеска пристигнува есента .Таа ќе пристигне на северната хемисфера вечерва во 21:21 часот.

- Сонцето во наведеното време ќе биде во рамнината на Екваторот на Земјата. Во исто време, започнува пролетта за жителите на јужната хемисфера.

Денот ќе трае 12 часа и 14 минути.

Овој ден и ноќта ќе бидат со иста должина до 25 септември.