,,Делегација на набљудувачката мисија на OSCE/ODIHR за претстојните локални избори претставувана од долгорочните набљудувачи Кристин Бегуелин Саргенти и Дарко Павловиќ го посети Основниот суд Кавадарци. Целта на работната посета беше во функција на активностите на набљудувачката мисија и местото и улогата на судовите во изборниот процес, пред се од аспект на обезбедување на податоци за избирачкиот процес. Од страна на Претседателот на судот делегацијата беше запозната со работата на Основниот суд Кавадарци и со процесот на дигитализацијата на судството во нашата држава.,,- се наведсува на ФБ на Основен суд Кавадарци.