Денеска се одржа крводарителска акција во Кавадарци. Ја организира на Консалтинг Интер Груп, во соработка со Црвен Крст Кавадарци.Акцијата се одвива денеска во времето оод 10:00 до 15:00 часот во просториите на салата на Општина Кавадарци За текот на акцијата изјава добивме од Добре Митрев- директор на компанијата. 2 3