Младинскиот центар Кавадарци ги обедини сите НВО од градот кои работат со млади.

Изјава на Ѓорѓи Нанчев- главен координатор на Младински центар Кавадарци.

М.В.