МиКомерц
МЕСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА
(470x90)

ЗАБРАНА НА ВКЛУЧЕНИТЕ 4 МИГАВЦИ ВО УРБАНИ СРЕДИНИ - РЕШЕНИЕ ИЛИ НЕ НА ПРОБЛЕМОТ -ИЛИ НЕ?! ...

-Безбедноста во сообракајот е важна работа во урбаното живеее. Кавадарци се вклопува во мозаикот на свремението но има тесни грла и проблеми. Проблмите се големи а сведоци сме како се ствараат а често и самите сме учесници во нив.

Ако пред 10 години со 10-тина 12 илјади возила н и беше тешко илуи донекаде се снаоѓавме на улиците сега со околу 17 илјади возила,, непотврдена цифра, и многу поволности сепак сме далеку од соодветна сообраќајна култура.

Со паркирањето се реши донекаде хаосот на оставени возила улиците, столбчињаа ограничија паркирање на недозволени места, се изградија тртотоари за пешаците, со лежчките полицајци се ограничи брзината на движењето, се пренасочи сообрајајот во т.н. еносмерни улици и слично.Лиокалната самоуправа и градоначалникот направија бројни решенија за да се намалат проблимите во ова свера но сообраќајната некултура не се решава со правиола и решенија таа едноставно се ствара и се почитува. Со чесно исклучоци, неа се помаку ја има.

Еве некоклку конкретни примери со кои сакаме да потенцираме, какви чести сообраќајни недоследности и аномалии има и што се сличува на нашите улчици. На улицата „Страшо Пинџур„ наша најдолга сообараќкница која оди се до Ваташа, на неколку локациии, пред една аптека која е на самата улица , пред продавници стојат оставени возила со 4 влулчени мигавци, иако улицата за двосмерен сообраќај, тоа кратко застанување трае често многу долго, и така се прават засои на возила поради некоја новопечена сопственичка или сопственик на возило која пазарува или купува непшто. На “7 Септември„- кај “Јаворот „често зарада такви брзи услуги се оставаат визлилата на десната или леват страна на коловозот додека се згуснува и нема можност од било каквао поминувње.Во таа мешаница честои учествуваат и такси возилата.

„Задругарска„ доста прометна улица ;: додека инсепекторите и службите од Собранието укажуваа на забратентио паркирање на неа работеа беше во ред, сега повтормно е полна паркиранио возила на десната страна па така треба да чекаш за да поминеш.Слична е состојбата и на улицата “„Зелејн пазар“ кај пазарот посебно во деновите среда , петок а потенцирано во недела.Вистинси хаос , ако само едно возило остане на улиицата.Така е и во близина тесната улица која го заобиколува стариот медицински центар и се насочува кон новите згрди кај Паркот.Паркираните возила на „Браќа Миладимнови “ за разни бизниси, достава или , сервисни услуиги , го пореметуват нормалното движење на визилата , на патничките возила и камионите .Слично е и на “„Митоди Џунов Џико„.

Полицијата последните месеци се почесто ја гледаме во контрола на таквите места, вршпи и казнуиваае но штом патролата замнине се е по старо.Исто е при интеревирањето на пајакот, вработените во ЈП „Паркинзи„ или врабоитенит во Мој Општнар.

Според нас, фали една синхрионизирана акција која ке биде зачестена, ке трае една годуина или повеќе, и апсолутно нема да има изземање на никој.Инаку како ке ги заштитиме нашитете деца кои не знаат да се снајдат во сообраќајок или поедноиставно речено,кога за нив нема никој обзир, нивните жиботи постојано ке бидат на удар.Строгата примна на законите во ова област е единствено решениое друго чаре нема.

Сообраќјнарта култура не се посдува преку ноќ, таа треба да се ствара ,така постепно ќе се пренесува на помладите генерации .За кога ке дојдат до возачка дозвола да применуват и почитуваат прописи на пишани непишани правила кој ке диведат до хармнонија во безбедноста на сообраќајот кој зазема значајно место во нашето секојдневие. Во ова прилика не ве заморуваме со стаатистилчи податоци за загинати или повреди учесници во сообрааќајот.Со намера.

м.д.