Ретка фотографија на Градското пазариште

Пазарот во Кавадарци во 1954 година се наоѓал на локација во близина на зградата на Собранието на општина Кавадарци, во самиот центар на градот -од неговата источна страна. Со растот на градот во 1960 година пазарот е преместен на сегашната локација.

Од фототеката на Музеј-галерија Кавадарци