Во Клонот „Пролет„ вчера Градоначалникот на Општина Неготино -Тони Делков му подели новогодишни пакетчиња.Најмладите за возврат му приредија новогодишна претстава.