На 10 март во Неготино во 12 часот во салата на Центарот за култура ке се одржи манифестација посветена на литературата.

Литературата,музиката и танцот ке бидат споени во традиционалната манифестација која има за цел да ги анимира сите кои ке дојдат на средбата во Неготино.Главен организатор е Милица Паулус-дипломиран писател и литературно пишување,поет,литературен критичар,литературен агент, промотор, рецензент,организатор и спонзор на литерартурни манифестации во Македонија ...

Се очекува да бидат прочитани оклоу 150 прозни дела,предвидено е да се презентура музичка програма со настап на познати викалисти и музичари на изворна македонска музика,класична и евергрин музика и народни инструменти.Ке настапи балетското студио „Венус„ и неколку македонски автори на афоризми.Главна улога има убавиот пишан збор.