МЕСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА
(770x120)

Средствата ке се искористат за подобрување на патна мрежа :изградба на патен правец од село Мрзен Ораовец до сeло Камен Дол – во износ од 2. 000 000 денари, и техничка документација за изградба на улици во Росоман.

Градоначалникот на општина Росоман Бранко Јанев и директорот на Бирото за регионален развој Рамиз Реџепи ги потпишаа договорите за кои Општина Росоман аплицираше на повикот кој беше објавен од страна на Бирото.

Општина Росоман преку Бирото за регионален развој добива 2 проекти:Општината ке ги намени средствата за

подобрување на патната мрежа (квалитетот на животот) преку изградба на патен правец од с.Мрзен Ораовец до с.Камен Дол (Општина Росоман) .Се работи за износ од 2. 000 000 денари како и за подобрување на патната инфраструктура преку подготовка на техничка документација за изградба на улици во општина Росоман во должина од 2.500 метри – во износ од 495.600 денари.

111.jpg

222223.jpg

0000444456671.jpg