Асфалтирање и изградба на канализација во Општина Росоман

Поволните временски услови а пред се добрите годишни планирања во буџетот и доброто менаџирање во Општинската власт во Општина Росоман овозможуваат интензивирање на комуналанта изградба овој период од годината.Според официјални инфромации од Локалната самоуправа дознаваме дека е во тек е изградбата на амосферска канализација во горната зона на Росоман.

Истовремено се реализира и завршниот слој-асфалтирањето на крак од улица „Цандо Кузманов“ во должина од 170 метри.

Ваквата динамика на изведбените работи, е знак дека успешно се реализира годишниот план за комунални зафати во ова општина.

42988651_2162928503726231_8276643111740899328_n.jpg

43047881_2164031610282587_98219322169622528_n.jpg

43150810_2164031563615925_5965264714316382208_n.jpg

43047881_2164031610282587_98219322169622528_n.jpg