МЕСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА
(770x120)

Сервисирана и пуштена е во работа постоечката мерко-регулациона шахта на локацијата кај Дрекслермаер. Поставен е нов Протокомер ТФФМ – Интерна уградба, поставен е бежичен линк ENTERNET so вграден рутер за конекција помеѓу две точки и поставен е интернет за една точка со што од оваа шахта ќе се испраќаат податоци за протокот на вода.