Општина Росоман превзема мерки за заштита на населението од ширење на корона вирусот. Општина Росоман согласно мерките за заштита од корона вирусот Covid-19 изврши дезинфекција на училишните згради при ООУ "Пере Тошев", Детската градинка "Праскичка" и јавните површини на територијата на општина Росоман.