На иницијатива на Месната зедница од селото Ваташа, Градоначалникот м-р Митко Јанчев со стручниот тим од општината оствари средба со жителите на тема комуналната изградба во 2019 година.

Согласно проектот поставени се бекатон коцки на просторот каде беа отстранети диво поставените гаражи, а тој простор со патека се спои со паркингот пред старата забна амбуланта.

Дуќаните на Коцо Галев, Мирче Кожарот, Мешковци, Хаџи Василеви на Блажо Јосифов кои се наоѓаа на источната страна на чаршијата се срушени во 1965 година и на нивно место е направен хотел “Балкан“, кој е пуштен во работа во 1968 година.

Петре Камчевски

Повеќе артикли...

Подкатегории