На прес конференција денеска пратеникот Бетиане Китев,во ОО на СДСМ ,  ги повика кавадарчани на 30 септември да излезат на гласачките места и да гласаат за својата и иднината на своите поколенија.

Деновиве наша екипа ,по повод верскиот празник Мала Богородица, престојуваше во село Бегниште.Разговаравме со претседатателот на Месната Заедница  Киро Делов,прошетавме низ селото се сретнавне со неколкумина селани.Новинарскиот запис го подготви Маријана Пешиќ.

Со неколку фотографии, на ФБ профиот на градоначалникот на Кавадарци , обелоденета е новата верзија на Градскиот плоштад во Кавадарци.Фотографиите се дел од од проектот за реконструкција на градскиот плошта, кој градоначалникот Митко Јанчев  го најави за ревизија уште минатата година...

42501481_2266397133584335_8755835864245862400_n.jpg

 

42536994_2266397056917676_938278950621151232_n.jpg

Советот на Општина Кавадарци седницата ке ја одржи на  27.09.2018година (Четврток), со почеток во 12,00 часот  а  ќе се одржи во кино сала(втори спрат) при Дом на култура ,,Иван Mазов –Климе,, Кавадарци.


                     

На дневен ред се наоѓаат:


 1. Предлог - Годишна Програма за работа на СОУ Гимназија “Добри Даскалов” Кавадарци за учебната 2018/2019;
 2. Годишен Извештај за реализација на Годишната Програма за работа на СОЗШУ “Ѓорче Петров” Кавадарци за учебната 2017/2018;
 3. Предлог - Годишна Програма за работа на СОЗШУ “Ѓорче Петров” Кавадарци за учебната 2018/2019;
 4. Годишен Извештај за реализација на Годишната Програма за работа на СОУ “Ќиро Спанџов – Брко” Кавадарци за учебната 2017/2018;
 5. Предлог - Годишна Програма за работа на СОУ “Ќиро Спанџов – Брко” Кавадарци за учебната 2018/2019;
 6. Годишен Извештај за реализација на Годишната Програма за работа на работењето на ООУ “Страшо Пинџур” Кадарци за учебната 2017/2018;
 7. Предлог - Годишна Програма за работа на ООУ “Страшо Пинџур” Кавадарци за учебната 2018/2019;
 8. Годишен Извештај за реализација на Годишната Програма за работа на работењето на ООУ “Тошо Велков Пепето” Кадарци за учебната 2017/2018;
 9. Предлог - Годишна Програма за работа на ООУ “Тошо Велков Пепето” Кавадарци за учебната 2018/2019;
 10. Годишен Извештај за реализација на Годишната Програма за работа на работењето на ООУ “Гоце Делчев” Кавадарци за учебната 2017/2018;
 11. Предлог - Годишна Програма за работа на ООУ “Гоце Делчев” Кавадарци за учебната 2018/2019;
 12. Годишен Извештај за реализација на Годишната Програма за работа на работењето на ООУ “Тоде Хаџи Тефов” Кавадарци за учебната 2017/2018;
 13. Предлог - Годишна Програма за работа на ООУ “Тоде Хаџи Тефов” Кавадарци за учебната 2018/2019;
 14. Годишен Извештај за реализација на Годишната Програма за работа на работењето на ООУ “Димката А.Габерот” Кавадарци за учебната 2017/2018;
 15. Предлог - Годишна Програма за работа на ООУ “Димката А.Габерот” Кавадарци за учебната 2018/2019;
 16. Годишен Извештај за реализација на Годишната Програма за работа на работењето на ООУ “Димката А.Габерот” Ваташа за учебната 2017/2018;
 17. Предлог - Годишна Програма за работа на ООУ “Димката А.Габерот” Ваташа за учебната 2018/2019;
 18. Годишен Извештај за реализација на Годишната Програма за работа на работењето на ОМБУ “Лазо Мицев Рале” Кавадарци за учебната 2017/2018;
 19. Предлог Годишната Програма за работа на работењето на ОМБУ “Лазо Мицев Рале” Кавадарци за учебната 2018/2019;
 20. Годишен Извештај за работата на ЈОУ Детска Градинка,,Рада Поцева,, Кавадарци за воспитната 2017/2018;
 21. Предлог-Годишна Програма за работа на ЈОУ Детска Градинка,,Рада Поцева,, Кавадарци за воспитната 2018/2019;
 22. Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување нанова урбанистичко планска документација за објекти надвор од планскиот опфат;
  1. Предлог-Одлука за ослободување од плакање на надоместок за утврдување на правен статус на бесправен објект(с.Возарци);
  2. Предлог-Одлука за ослободување од плакање на надоместок за утврдување на правен статус на бесправен објект(с.Дреново училишна зграда);
  3. Предлог-Одлука за ослободување од плакање на надоместок за утврдување на правен статус на бесправен објект(с.Дреново 24м2);
  4. Предлог-Одлука за ослободување од плакање на надоместок за утврдување на правен статус на бесправен објект(с.Шивец);
  5. Предлог-Одлука за ослободување од плакање на надоместок за утврдување на правен статус на бесправен објект(с.Марена);
 23. Предлог-Одлука за ослободување од плакање на надоместок за утврдување на правен статус на бесправен објект(с.Марена училишна зграда); Предлог-Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за авто- такси превоз на патници во Општина Кавадарци;
  1. Предлог-Одлука за давање согласност за склучување на судска спогодба за регулирање на мегусебните односи во врска со судски предмет ВПП бр.16/18 поведен пред Основен Суд Кавадарци;
  2. Предлог-Одлука за давање согласност за склучување на судска спогодба за регулирање на мегусебните односи во врска со судски предмет ВПП бр.139/15 поведен пред Основен Суд Кавадарци;
  3. Предлог-Одлука за давање согласност за склучување на судска спогодба за регулирање на мегусебните односи во врска со судски предмет ВПП бр.31/18 поведен пред Основен Суд Кавадарци;
  4. Предлог-Одлука за давање во закуп на недвижни ствари на КП бр.12689/2 КО Кавадарци 2 во сопственост на Општина Кавадарци по пат на електронско јавно наддавање (поранешен објект ,,Гурман,,);
  5. Предлог-Одлука за примање донација-изработка на мебел од ДЕСПИНА МЕБЕЛ ДООЕЛ Кавадарци;
  6. Предлог-Одлука за примање на донација-патничко возило MERCEDES BENZ MERCEDES BENZMERCEDES BENZ(за остварување на јавен интерес од областа насоцијалната заштита и остварување на социјална грижа за инвалидни лицаза остварување на јавен интерес од областа насоцијалната заштита и остварување на социјална грижа за инвалидни лицаза остварување на јавен интерес од областа на социјалната грижа за инвалидизирани лица);
  7. Предлог-Програма за изменување и дополнување на Програмата за Развој на Општина Кавадарци за 2018 година;
  8. Предлог-Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за користење на финансиски средства од Буџетот на Општина Кавадарци за субвенционирање на граѓаните на подрачјето на Општина Кавадарци за купување на енергетско ефикасни грејни тела за 2018 година;
 24. Предлог - Годишна Програма за работа на ОМБУ “Лазо Мицев Рале” Кавадарци за учебната 2018/2019Извештај за реализација на Програмата Традиционален Фестивал ,,Гроздобер 2018“,;
 25. Извештај за редовното работење на ЈП,,Мито Хаџи Василев Јасмин ,, Кавадарци за I - полугодие од 2018 година;
 1. Одлука за прифакање на Правилник за внатрешна организација на Јавното претпријатие за комунални работи,,Комуналец,, Кавадарци, бр.02-1018/7 од 31.08.2018 година, донесена од Управен Одбор ;
 2. Одлука за прифаќање на Правилник за систематизација на работните места на Јавното претпријатие за комунални работи,,Комуналец,, Кавадарци, бр.02-1018/5 од 31.08.2018 година, донесена од Управен Одбор;

ПК42. Одлука за прифаќање на Правилник за основната плата и на додатоци на плата на вработените во Јавното претпријатие за комунални работи,,Комуналец,, Кавадарци, бр.02-1018/6 од 31.08.2018 година, донесена од Управен Одбор;

 1. Одлука за изменување на табеларниот прилог на Правилникот за организација на работењето и систематизацијата на работните места со опис на извршување и услови кои треба да ги исполнуваат работниците на секое работно место во МХЕЦ Лукар ДООЕЛ Кавадарци, бр.02-1018/8 од 31.08.2018 година, донесена од Управен Одбор;
 2. Одлука за измена на Финансискиот план за 2018 година на ЈП,,Комуналец,, Кавадарци, бр.02-1018/10 од 31.08.2018 година, донесена од Управен Одбор;
 3. Одлука за измена на Финансискиот план за 2018 година на МХЕЦ Лукар ДООЕЛ Кавадарци донесена од Управен Одбор;
 4. Одлука за изменување на Статутот на Јавното претпријатие за комунални работи ,,Комуналец,, Кавадарци, бр.02-1018/9 од 31.08.2018 година, донесена од Управен Одбор;
 5. Предлог-Одлука за прифаќање на Основен Сообраќаен Проект за режимот на сообраќај за зонско паркирање на определени јавни површини во Општина Кавадарци,септември 2018 .

Повеќе артикли...

Подкатегории

МеталАпостолов
MM-Biro
Gjorche Petrov

Временска прогноза

Kavadarci Macedonia Partly Cloudy (day), 22 °C
Current Conditions
Sunrise: 6:44 am   |   Sunset: 5:50 pm
37%     11.3 km/h     33.288 bar
Forecast
ПонLow: 11 °CHigh: 24 °C
ВтоLow: 8 °CHigh: 24 °C
СреLow: 8 °CHigh: 25 °C
ЧетLow: 10 °CHigh: 25 °C
ПетLow: 9 °CHigh: 24 °C
СабLow: 10 °CHigh: 24 °C
НедLow: 12 °CHigh: 22 °C
ПонLow: 9 °CHigh: 20 °C
ВтоLow: 8 °CHigh: 18 °C
СреLow: 7 °CHigh: 18 °C