Преку цел ден и попладнево Кавадарци(стариот дел и новиот центар) е помалку згаден со ПМ 10 честичките од село Ваташа,  кое во изминатиот период  беше со далеку почист воздух. Денешните парамети, не изненадија и веројатно се должат на струењата на ветрот.http://ambisite.ugd.edu.mk/Station.aspx?Station=7    

https://mojvozduh.eu/web/#draw?location=Kavadarci&type=PM10

Квалитетот на воздухот , за разлика од вчера, подобар.Само на мерното место во Ваташа покажува парамери над 100 или во 13.00 часот се измерени 102,6 микрограми на м3, додека во центарот на Кавадарци загаденоста на воздухт со ПМ-10 честички изнесува  84,7, а во новиот центар  88 микрограми на м3.Вчера на повеќе мерни места концентрацијата ПМ-10 честички во Ваташа изнесуваше над 200 мг на м3.

Утринските параметри чудни. Ваташа  со загаденот на воздухот со ПМ 10 честичките  296 мг на м3, Центарот на градот кај Градскиот плоштад  263 мг на м3 а во новиот центар, во мерната станица кај ОУ „Гоце Делчев„ нивото на загаденост  со ПМ 10 честички беше под нормалата или 42 мг на м3

Повеќе артикли...

Подкатегории