(Видео)Голема прослава на Свети Трифун во Кавадарци

Кавадарци
Типографија

Да го прославиме заедно големиот празник на лозарите- Св.Трифун. Да наздравиме заедно за успешна и плодна година.