Стари фотографии на Кавадарци-Хаџивасилеви

Кавадарци
Типографија

Семејството Хаџивасилеви- едно од најстарите семејства во Кавадарци

Семејството Хаџивасилеви живееја во семејна куќа на Црквинската улица(сега Мито Хаџивасилев-Јасмин) каде што и денес има две фамилии. На фотографијата Пане Хаџивасилев со сопругата Сава, синовите Александар,Васил и Борис и нивната ќерка. Фотографијата е од 1925 година.