Стари фотографии на Кавадарци-Страшо и Лазар на лозје 1937 година

Кавадарци
Типографија

Народниот гхерој Страшо Пинџур со својит пријател и другар Лазар В'чков на лозје

Eдна историска фотографија а поврзана со гроздоберот во овој крај, На фотографијата Страшо Пинџур со неговиот другар Лазар Вчков и двајца постари ваташани на лозјето на Вчкови во септември 1937 година.