/Видео/ Барањата на граѓаните станаа составен дел од Комуналната програма за 2019 година

Кавадарци
Типографија

Градоначалникот Митко  Јанчев ги завршува средбите со граѓаните за предлози за решавање на комунални проблеми и прашања во  села и градот Кавадарци.Синоќа престојуваше во Урбаните  заедници „Страшо Пинџур„ и „Браќа Џунови“.Граѓаните задоволни од соработката со Јанчев, администрацијата и Комуналец.Исполнети речиси сите барања на жителите за 2019, кој на верификацциони состаноци станаа дел од Предлог програмата за комунална изградба во 2019 година која треба да ја усвои Советот на Општината.Заедно со капиталните објекти ке бидат вложени над 250 милиони денари.