(Видео) 18 седница на Совет на Општина Кавадарци

Кавадарци
Типографија

На денешнта седница беа , главно, едногласно усвоени повеќе материјали од делокругот на работењето на ова тело.Најголем дел од предложените точки се однесуваа на стартот на фунционирањето на новото претпријатие „Паркинг-Кавадарци„-Кавадарци кое со работа ке започне кон крајот на ова или почетокот на наредната година

Градоначалникот Митко Јанчев на почетокот на седницата, по усвојвањето на дневниот ред, им се заблагодари на сите советници за соработката која во текот на изминатата година ја имаше тој и неговиот кабинет и администрацијата  , чија позитивно реално изјаснување за проблемите влијаеше за исполнувањето на Програмата за работа000007.jpg

 

000000006.jpg

 

000000000000002.jpg

 

000005.jpg

 

 

000000001.jpg

 

 

 

00000000000000100.jpg

 

 

 

 

 

 

000000001.jpg