Стари фотографии на Кавадарци-Снег 1965 година

Кавадарци
Типографија

 Фотографијата е од 1965 година, а снимена е ул. тогашна Ѓуро Ѓаковиќ, денес Мито Хаџи Василев Јасмин од Стопанска банка до Гимназијата во Кавадарци.

 Петре Камчевски