ОД ИДНАТА ГОДИНА ПРИМЕНА НА СОФТВЕР ЗА ОТКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ

Македонија
Типографија

  Од идната година треба да почне примена на софтверот за откуп на земјоделски производи, најави министерот за земјоделство Михаил Цветков при неодамнешната посета во Струмица. Според него, решението е готово и дадено им е на увид на сите инволвирани страни за сугестии и предлози.

- Софтверското решение е готово. Ќе го добиат преработувачите, земјоделците и воопшто сите вклучени во процесот. Во наредниот период ќе чекам нивни сугестии. Со софтверското решение предвидено е да имаме целокупна евиденција на сите преработувачи јкои се запишани во единствениот регистар на земјоделски производства и на сите земјоделци кои се запишани. Во секој момент ќе имаме информација колку е продадено, по која цена, колку е платено и дали е платено, објасни министерот Цветков.

Рече дека картонските белешки ќе станат минато со примената на електронската евиденција, со која предвидена е и банкарска гаранција во преработувачката индустрија.

- Ние претходно направивме измени во законот за исплата на земјоделците во рок од 90 дена. И со ова софтверско решение предвидуваме исто како со тутунот и преработувачката индустрија да има банкарска гаранција. Ако не им исплати на земјодеолците во рок од три месеци, да може да се активира гаранцијата, појасни Цветков.