На 20.февруари 1790 година е роден македонскиот учител, просветител и преродбеник Даскал Камче Наков Колев Попангелов.

 

На фотографијата е прикажана чаршијата во Кавадарци со црквинската улица. фотографијата е снимена во 1914 год. за потребите на студијата Тиквеш и Раец од д-р Воислав Радовановиќ.

Од фототеката на Музеј-галерија

избор Петре Камчевски

Повеќе артикли...

MM-Biro
ЗШУЦ Ѓорче Петров
RTK