НА  17 април 1911 година во Кавадарци беше убиен народниот јунак и револуционер од времето на илинденскиот и поилинденскиот период Лазо Ридов Асијата.

На 20 март 1928 година Д-р Драгутин Ѓорѓевиќ го отворил првиот болнички стационар во Кавадарци.

На 3 април 1921 година во с.Ваташа е роден Наќо Ангелов-Рочко.

На 14.03.1923 година ( пред 95 години) во Кавадарци е роден Стефан Хаџи Тефов Феткин.

На 28 март 1936 година по иницијатива на група вљубеници во фудбалот во берберскиот дуќан на Дончо Арсов било одржано основачко собрание на кое бил формиран Фудбалскиот клуб “Љубаш“.

На 9 март 1940 година во Кавадарци е роден академик Глигор Чемерски Гиче.

НА 23 март 1901 година започнала ТИКВЕШКАТА АФЕРА

На 28 февруари 1915 година во Кавадарци е роден Диме Поцев

21 март 1922 година во Ваташа во трговско семејство е роден Миле Вчков.

На 22 февруари 1907 година во турскиот затвор на островот Родос по три годишна робија почина Јованче Велков.

МЕСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА