Oд Локалната самоуправа Кавадарци го добивме известување од ЈЗУ Општа болница со проширена дејност - Кавадарци, за посета на руралните средини од доктор и медицинска сестра. 

 

                РАСПОРЕД ЗА РУРАЛНА СРЕДИНА

                                         ДОКТОР И МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

ПОНЕДЕЛНИК     ДРЕНОВО - 8:30 – 10:30 часот

                                 ВОЗАРЦИ – 11 -13 часот

ВТОРНИК             СОПОТ – 8:30 – 10:30 часот

                               МАРЕНА – 11 -13 часот

СРЕДА                   БЕГНИШТЕ – 8:30 – 10:30 часот

                               РЕСАВА – 11- 13 часот

ЧЕТВРТОК           ДРЕНОВО – 8:30- 10:30 часот

                              ШИВЕЦ – 11-13 часот

ПЕТОК                 СОПОТ 8:30 – 10:30 часот

                               МАРЕНА – 11- 13 часот

Напомена : Амбулантата во с.Возарци во моментот не работи поради состојбата во која се наоѓа. Во наредните месеци со преадаптацијата на неколку простории во детска градинка ќе се реновираат и просториите наменети за амбуланта со тоа што ќе се овозможи повторно работење на истата.

                   РАСПОРЕД ЗА РУРАЛНА СРЕДИНА

                                              МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

ВТОРНИК : ТРСТЕНИК, МАНАСТИРЕЦ И РИБАРЦИ

ЧЕТВРТОК : КАМЕН ДОЛ , ДЕБРИШТЕ И ШИВЕЦ

МЕСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА