Првоавгустовска пазарна гужва на централните улици во Kaвадарци.Во таква состојба, кога, сите некаде брзаат,немаат време,ги носи новото потрошувачко доба, забораваат или не ги почитуваат правилата и прописите.Градот нема доволно паркиралипта, но има  многу автомобили.Факт со кој се сложуваме.Додека дојде таканарееното Зонско паркирање, ке мора да се користат постојнит ресурси и да ги почитуваме прописите.

Полицијата  на ПС од ОН Кавадарци утринава само потсети дека , по опомените кои ги практикуваше месец-дава, започнува со казнување.Само ја пренесуваме нивната порака дека на сите прописно обележани места ке се врши казнување за погрешно паркирање,узурпирање на простор за инвралди, за такси возила и сл.Ова примена на сообрачајнире прописи  ке стане секојдневна пракса . 

0000233333333344445.jpg

МЕСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА