На општинскиот натпревар по Природни науки свое учество на регионалниот обезбедија:одд. ученик постигања наставник : IV Зорица Вчкова 41- II награда Милка Китановска, IV Елена Димитриева 38 -II награда Весна АрангеловаIV Апостол Рамов 37 -III награда Весна Арангелова,IV Ружица Златева 36 -III награда Милка Китановска,V Павел Мукаетов 41 -II награда, Зорица Ризова,V Теодора Јанкулова 41 -II награда Зорица Ризова,V Божидар Давидовски 42 -II награда Зорица Ризова,VI Васил Трајков 38 -III награда Зорица Ризова,VI Ристе Поповски 36 -III награда Зорица Ризова,VI Ангела Јовановска 34 -III награда Благоја Ѓурчиновски,VI Анастасија Ризова 33 -Пофалница Зорица Ризова,VI Мила Јованова 31 - Пофалница Благоја Ѓурчиновски.

Учениците од ова Општинско училиште учествуваа и на општинскиот натпревар по математика оддржан на 02.03.2019 г. во ООУ „Димката А. Габерот“ – Кавадарци и се пласираа за учество на регионалниот натпревар.Освоија I, II и III место .Поголеми успеси и честитки упатуваме и до учениците кои добија пофалница и менторите кои со својата посветеност го трасираа патот до успехот.

1. Петар Дамов 4 одд I награда2. Апостол Рамов 4 одд Пофалница3. Елена Димитриева 4 одд Пофалница4. Божидар Давидовски 5 одд I награда5. Горазд Митрев 5 одд Пофалница6. Димитар Алексов 5 одд Пофалница7. Никола Касапинов 5 одд III награда8. Марика Георгиевска 6 одд I награда9. Кирил Василев 6 одд II награда10. Стојанов Љупче 6 одд II награда11. Илова Кристина 6 одд I награда12. Николов Мартин 6 одд III награда13. Златко Мазев 7 одд Пофалница14. Томе Ѓондев 8 одд I награда15. Илина Димова 8 одд I награда16. Емилија Златева 8 одд Пофалница17. Анастасија Ристовска 8 одд Пофалница18. Иван Мркев 8 одд II награда19. Филип Филипов 8 одд II награда20. Деспина Николова 9 одд III награда21. Бошко Бошков 9 одд I награда

Честитки за наградените и пофалените ученици и за наставниците ментори !!!