Работна атмосфера на погонот “Пилана“ во комбинатот за преработка на дрво “Страшо Пинџур“ во Кавадарци во 1959 година. Во тоа време оваа фабрика беше една од најсовремените од овој тип во тогашна Југославија. Фотографијата ја снимил Бранко Ивановски.

(п.к)