МиКомерц
МЕСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА
(470x90)

Кавадаречкиот музеј со промоција на проспект во пресрет на празникот Василица

Џоломарската игра која се практикува во селата Ресава и Бегниште се практикува и низ цела Македонија. Во зависност од тоа каде се одржуваат овие обичаи - обреди под маска, имаат различни имиња: Маскари, Карневаки, Сурати, Бабари, Бабудери, Василичари, Бабачки, Емшири, Мечкари, Камилари, Џамалари, Џоломари, Ешкари, Џаламари, Бабурци. Сите овие маскирани групи се сепак со свои специфичности и оригинални елементи од локален карактер и се разликуваат во одредени сегменти при реализацијата на самите обреди. Зборот Џоломар го среќаваме само во Етничкиот предел Тиквеш, поточно само во селата Ресава и Бегниште. Од истражувањата и разговорите со мештаните за зборот Џоломар немаат никакво објаснување, така било и така останало. Но, истовремено и Етимологијата како наука не го познава зборот Џоломар. Ритуалните игри се проследени со драмски и комични елементи исполнети со магиски дејства кои имале за цел да го избркаат лошото, а истовремено да донесат бериќет и благосостојба за годината што настапува, како во семејството така и на земјоделските површини, поточно лозовите насади. Се смета дека овие маскирани групи се организираат со цел да ги избркаат злите духови што „шетаат“ во овие 12 некрстени денови од Божиќ па се до Богојавление. Во целокупното организирање и изведување на обредот, односно во играта со маски учествуваат исклучиво машките членови на заедницата. Џоломарскиот ритуал започнува вечерта на 13-ти Јануари со палење на огнот на сретсело, преку пеењето на „мрсни“ песни со кој се искажува симболиката на плодност како во семејството така и создавање среќа и бериќет за следната година За таа цел утре, четврток 13 јануари во 11 часот во просториите на Локален Музеј-Галерија Кавадарци ке се одржи промоција на Проспектот “Џоломарската игра во селата Ресава и Бегниште“.

М.В.