Компанијата ДЕТАЛ-ВЕЛД ДОО е основана во август 2007 година со седиште и производствени капацитети во Кавадарци. Примарна дејност и е ПРОИЗВОДСТВО НА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ И ДЕЛОВИ ОД КОНСТРУКЦИИ, како и МАШИНСКО ОДРЖУВАЊЕ НА ГОЛЕМИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ КАПАЦИТЕТИ, за што се целосно опремени и располагаат со соодветен машински парк.

МЕСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА