Во Кавадарци се одржа Трибина  на лингвистот Светлана Симоновска

На трибината Симовска ја промовира и својата нова книга во која детално се задржува на конкретни зборови на македонскиот јазик
кој денеска се говорат во Македонија, и во други земји во европа.Генезата на зборовите датираат и други историски својства на македонизмот
кој трае над 50 илјади години.Јазикот е нешто што е живо и затоа е можно низ истражувањето и анализата која ја прават лингвистите да
се осознае повеќе за коренот на Македонија и на јазикот на кој зборувале и на кон зборуваме ние како македонци, рече Симовска.Не е тешко
тоа да се утврди, затоа што постојат и материјални факти кои тешко се демантираат.Науката е таа која податливо го кажува тоа иако некои
го тврдат споротивното кое за жал со текот на времињата станува суштина што не е тоа.До пред повеке од 200 години
и можевме да држиме до некои факти кои ги имавме како народ, но потоа следуваше период на разнебитување и со Македонија се случи
она што сите го знаеме.Не смееме да дозволиме да настане целосно бришење на нашата историја, потеклото, за што јазикот е
најаголема брана.Македонскиот јазик е од најстарите во светот.За тоам има бројни примери, за кои Симовска пишува во својата нова книга
која е достапна за сите кои сакаат да ја прочитаа,а примероци од неа ке бидат доставени до училиштата во Кавадарци.
Со Симовска се сложија и слушателите на ова трибина кои со свои дискусии се вклучија во темата која е доста привлечна затоа што отвара
нови видици во себеспознавањето,кое е толку потребно во последно време,кога се повеќе не негираат како идентитет и народ а се разбира и јази-
кот на кој говориме.Не смееме да им го дозволиме тоа.0000000009099000000.jpg

 00000000000000000009999.jpg
МЕСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА