Во прилог на Светскиот ден на театарот

Ова е фотографија од театарската претстава “Сомнително лице“ од 1932 година со Александар Хаџи Василев, Диме Трајковски и Верка Николова во главните улоги. Снимката ја направил фотографот Блажо Мангарот.

Од Архивата на Музеј Галерија Кавадарци

избор Петре Камчевски