На децата им беа објаснети основните фукции на Брзата полош, Полицијата и Противпожарната служба

Во рамките на превентивните активности под мотото ,,Да ги заштитиме децата во сообраќајот,, како и обележување на денот на полицијата кој беше се одбележува на ден 07.мај денеска во Кавадарци за најмладите учесници во сообраќајот - децата од Детската градинка, беше организирана промоција на возилата со првенство на минување: полиција,брза помош и пожарна служба. Покрај тоа што дечињата се запознаа со работата на овие служби, имаа можност да влезат во нив и да се фотографираат, што за нив преставуваше големо доживување за кое долго ќе зборуваат.