Општина Росоман ке ангажира пет лица за чистење на зелени површини покрај патиштата и фудбалски игралишта во Општината

Започна проектот за Јавни работи каде Општина Росоман преку Агенцијата за вработување на Република Македонија ангажира 5 лица со ниски квалификации.Тие ке работат на заштитата на животната средина за подобро движење на пешаците на територијата на општина Росоман и зголемена безбедност на учесниците во сообраќајот на локалните патишта.

Лицата ангажирани во проектот конкретно ќе извршуваат активности во правец нa:Средување на јавните зелени површини,кастрење на вегетацијата,одржување на селските патишта и фудбалски игралишта како и чистење и оддржување на чистотата на повеќе локации.

IMG-59d28fe530844697f9dfe30786d65071-V-225x300.jpg

IMG-2482165fcf65a8a7d2b0d03476fbb0e8-V-225x300.jpg