Снегот во Општина Кавадaрци не предизвика поголеми проблеми .Се `сe решаваше во `oд .

Електрична енергија до завршувањето на ова информација немаа неколку села од Бошавијата во кој влегуваа неколку поткожувски села.Причината најверојатно е оштетувања направени од тежината на снегот на водови и столбови на 30 сетина километри долгиот далновод.Струја денеска попаднево немаа Бегниште,Кошани,Добротино, Шешково.Екипите на ЕВН се на терен и работат на санирање на дефектите.

Што се однесува за останатите проблеми. Зимската служба со Општинските инспектори од утринава се на терен и по согледувања се врши непрекината интервнција со булдожери,камиони и друга механизација на сите партни правци но во градот на повеќе улици исто така и на Градскиот Плоштад. ЈП Комуналец исто така со механизација и вработени е на терен и интервенира таму каде има потреба, главно на јавно прометните површини.Пробиени се сите важни локални и регионални сообраќајници при што се вложени натчовечки напори.Македонија пат исто така со механизација работеше на чистење на паторт Кавадарци - Мушов-Гроб.Интервенција, особено на кавадаречката служба беше брза иефикасна, со оглед на големата количина „тежок“ снег кој во Општината наврнаа од 30 до 80 см (во планинскиот дел).

9999999999.PNG

50544986_2323537247690381_7979984085609086976_n.jpg

50894957_2323537127690393_2577516028741287936_n.jpg