Вчера офиијално беше ставено во рaбота новото паркиралиште со 40 употребливи мета за паркирање на новоизградениот паркинг на местото на поранешниот „Ан„ а подоцна простории кои ги користеше ОЕ„Хигиена„.Општина Кавадраи потрпши околу 4 милиони денари за да го стави во употрева паркингот со кој ќе стопанисува ЈП „Паркинг“.Увид во извршените работи изврши градоначалникот Митко Јанчев чија и иницијатива беше ова запуштено место се претвори во корисна површина која ќе биде од големи значење.

За поединостите околу паркингот пред камерата на РТК зборуваше Тошко Дафков - директор на ЈП “Паркинг„.

м.д.