19 позитивни во Кавадарци до 13.30 .Тие се на возраст од 29 до 72 години.Во Кавадарци позитивен е еден здравствен работник .Во Неготино се регистрирани 19 позитивни од 29 до 72 години а во Демир Капија 5 позитивни од 31 до 75 години. Едно лице од Неготино на 67 годишна возраст- починало. Во болница во Кавадарци се сместени 41 пациент.Има слободни 19 болнички кревети.

м.д.