Oд 1 март започнува целосна реконструкција на улицата со тротоари и инфраструктура на „Илинденска„ од стара автобуска станица .Планирано е да се изврши целосно ново асфалтирање, партерно уредување на овој дел на градот во кој не е ивестирано повеќе години при што ќе се изврши санација на неколку места кои сега се проблем особено во пешачкиот сообраќај.

По извршена целосна јавна расправа со граѓани и стручни органзиации , решено е да се отстранат 20 -тина стари стебла ( над 45 години) , кои го имаат подигнато тротоарот а на место и асфалтот а кои веќе имаат постигнато технолошка зрелост и склони се на паѓање, и на нивно место бидат посадени 20 нови стебла најверојатно од видот „магноли„.Водено е сметка да не се наруши сообраќајот и безбеднота на овој дел на Кавадарци кој ке преставува „БИТ ЗОНА„ истовремено да нуди услови за прошетка.

м.д.

153251018_873423863496257_3416625317531675041_n (1) 153251018_873423863496257_3416625317531675041_n 154102135_456780038937318_3770725724813442232_n 154386005_437664667439721_4435621701493297902_n (1) 154162923_258859702386212_5722816852386870916_n