Генерација што долго време ќе се памети во постоењето на ООУ “Страшо Пинџур”Кавадарци.

Генерација со ученици што постојано се залагаа да бидат секој ден се подобри и подобри. Ученици со огромен натпреварувачки дух, ученици со голема самодоверба и пожртвуваност за своето училиште-нивниот втор дом, ученици со желба да го промовираат своето училиште на најдобар начин. Благодарение на нив, на нивното учество на најразлични домашни и меѓународни натпревари, манифестации, за ова училиште се слушна насекаде .Благодарение на нив ООУ„Страшо Пинџур„ се вброи меѓу најуспешните училишта.

Од сите ученици во оваа генерација посебно ги издвојуваме учениците со покажани континуирани,исклучителни резултати постигнат успех на ученички натпревари,општински и регионални,во текот на стекнување на основното образование.

Тоа се учениците:

Првенец на генерацијата

1.Филип Попов -9а одд.-централно училиште

2.Трајан Попов-9 одд.ПОУ,,Страшо Пинџур,,с.Дреново

Учениците со покажани континуирани,исклучителни резултати постигнат успех на ученички натпревари,општински и регионални,во текот на стекнување на основното образование.

1.Матеа Мукаетова-9а одд.-централно училиште

2.Данка Стојкова-9а одд.-централно училиште

3.Стефан Мустеников-9б одд.-централно училиште

4.Александар Стојков-9а одд.-централно училиште

5.Ристе Стојанов-9 одд. ПОУ,,Страшо Пинцур,,с.Возарци

Инаку денеска , кога се одбележува патрониот празник на училиштето, беа доделени јубилејните награди на : За 10 години работно искуствои на : Софија Јосифова , Мимоза Крстева и Сашко Јосифов, за 20 години работен стаж на Стефка Саздовска , Даниела Коцова , Весна Крстева и Ангел Атанасов и за 30 години на Славица Шемова

157299652_343149110323932_7411628255942507639_n 157350196_904587643608677_3541304941608387206_n 157514997_443635246912639_3508092178248662665_n 157620513_753715732179788_7716820358208212350_n 156998611_509116410073611_5210256895439382162_n 156675307_276367443877651_3633460901575160364_n 156709805_128285389142167_4586620861736523138_n 156732863_157962052810788_853148577532151990_n 156767922_148652653774015_3011026907029894696_n