По повод 8 март на Градскиот плоштад во Кавадарци пратеничката Даниела Колева со активистки и претставници на Здружението "Визија" кое постои 30-сетина години,побараа 50 % учество на жените во системот , на случајни минувачи им подаруваа заштитни маски.Tие и понатаму ќе сњ залагаат за исполнување на сите права и законски поволности за жената со цел изедначување со мажите.