Во Кавадарци траат големи градежни зафати на реконструкција на важни улици .Општина Кавадарци по анализата која ја направи констатира дека и улицата „Ресавска“ треба да доживее реконстрикција на поодземната и надземната инфраструктура.

Изјава на градоначалник Митко Јанчев: