МЕСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА
(770x120)

Денеска во Кавадарци се одржа конференција за ознаките за квалитет.Ја организираа Фондацијата ,,Тиквешки вински пат,, и „Тeра вино„, а присуствуваа стручни научни субјекти кои се засегнати со ова проблематика и придонесуваат за означување на кваитетот на македонските приоизводи од винската и гастрономската традиција и сериско произвдство кај нас.