МЕСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА
(770x120)

За последиците и значењето на водата во „Тиквершкото езеро“, поточно за одржувањето на нивото на една кота,доволно е да се има сознание за тоа кој и каков жив свет зависи од течноста која живот значи.

-Постојан во своите ставови за значето на вашноста на нивото на езерото, е, се чини, единственото стручно лица од ова област ,Роберто Паризов, претседател на Еколошкото друштво Еко-Живот, Eco-Life Kavadarci.Тој нагласува ;

„-.Во регионот околу Тиквешко езеро се живеат или се наоѓаат над 300 видови на растенија од над 60 фамилии.Над 1.000 видови животни од кои 22 видови на риби, 11 водоземци, 21 вид на влекачи меѓу кои желките кои се на националната црвена листа заштитени по закон за природа. Птици :177видови,и цицачи 33 видови. ТИКВЕШКОТО ЕЗЕРО е живеалиште на многу загрозени и заштитени видови. Еко-системите во кои живеат овие видови на растенија и животни спаѓаат во 8-те детерминирани природни и полуприродни екосистеми кои веќе неколку години по ред претрпуваат екоклиматски шокови, а со тоа го доведуваат во опасност постоењето на најосетливите видови животни.„ вели Паризов и продолжува;

-Треба да се внимава на датумот кога истекува оперативната дозвола за користење на водите од Тиквеш. Ова се однесува на Општина Кавадарци и капацитетите со кои располага одделението за животна средина да ја искористат можноста да не им се дозволува најниската кота за користење на водата. Според нашите видувања освен природниот шок кој се повторува со години, и нашите сограѓани се спречени да не ги користат благосостојбата на подрачјето и правните субјекти кои функционираат на Тиквешко езеро.

Еко-Живот како регионална еколошка организација стои на располагање за консултации и помош во надминување на еколошката криза на Тиквешкото езеро.“вели Роберто Паризов од Еко-Живот, Eco-Life Kavadarci., со кого закажавме средба на брегот на езерото која деновиве ке ја оствариме.,

Суштината на проблематиклата треба да се свати најсериозно, за да го “фатиме последниот воз„ за да спасиме нешто од природните закономерности . Во спротивно се ќе отиде во неповрат.

440 111 220