МЕСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА
(770x120)

Фотографија на Кавадарци од 1930 година

Се работи за една од најстарите досега познати фотографии за Кавадарци, направена од авион, снимена е на 27 јуни 1930 година. Пронајдена е во Архивот на Југославија во Белград во 1985 година.Под Газелников беговата џамија во центарот на градот, малку подолу лево се гледа основното училиште денесka Димката Габерот кое е изградено во 1928 година

МЕСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА
(770x120)