Од денеска започна чистењето на дивите депонии на територијата на Општина Росоман.

Акцијата е во соработка со во АД"Водостопанство" на Р. Македонија и ЈПКД Росоман.Чистењето е дел од акциониот план на Министерство за животна средина и Владата на Република Македонија.Елиминирањето на дивите депонии е постојана грижа на ова Локална самоуправа.