Варење ракија и нижење тутун 1976 година

Времето на седумдесетиите години на минатиот век, покрај за лозарство беше и време на одгледување тутун.Многу кавадаречки семејства се замимаваа со одгледување тутун за да заработат некој денар повеќе за живеачка.

-„Две во едно, нижење на тутун и варење на ракија„ – ја нарече ова фотографија Петре Камчевски-поранешен директор на Музеј Галеријата во Кавадарци.

Фотографијата датира од 1976 година и има голема симболика за животот на голем број граѓани најмалку две децении.Има голема симболика.Затоа и ја објавауваме!

МЕСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА