Другарска забава во фото студиото на Илија Шкартов 1939 година.

На ова забава во Фото Студиото на Илија Шкартов , овековечена пред 78 години меѓу присутните се наоѓаат: Димката Ангелов-Габерот-учител, Страшо Пинџур-студент по право, Бошко Марковиќ-фармацевт, Васил Хаџи Манов-аптекарски помошник, Лала Марковиќ-учителка, Илија Шкартов-фотограф. Душан Поповски-учител и др.

Од фототеката на Музеј Галеријата