Средствата собрани на донаторската вечер во Ресторанот на Ангропромет-Тиквешанка ке бидат наменети за набавка на дидактички и спортски материјали за Детската градинка „Рада Поцева“.