Одењето во војска-1941 година

Испраќање во војска на Пано Мударов од страна на неговите другари. На фотографијата Наќо Лазовски-Тиквешки , Данчо Поп Атанасов и др. Патувањето до железничката станица во Криволак било со помош на пајтонот на Горчо Туриманџов. Фотографијата е направена во Маџирското маало 1941 година.

Oд Архивата на Музеј Галеријата:Петре Камчевски