Камениот мост во Кавадарци

Овој објект е изграден во 1934 година, куќата на Глигор Анастасов (адвокат и народен пратеник), кафаната на Перо Грков, куќата на Климентие Бошков и старата трафика за цигари. Фотографијата е од 1935 година, а веќе наредната 1936 г. на местото на куќата на Анастасов е изградено денешното училиште „Страшо Пинџур“.

Архива на Музеј Галерија

избор на фотографии:П.Камчевски