Ретка фотографија на д-р Каламлев- првиот лекар македонец во Кавадарци-о 1928 година

Доктор Ѓорѓи Каламчев-првиот лекар македонец во Кавадарци на својата воденица на Црна Река, кај селото Возарци, која популарно ја викале “Доктуровата воденица“, на излет со своето семејство и пријатели. Фотографијата е од 1928 година ја направил Блажо Мангаров.