Собир на учителите од Тиквешкиот округ

Во кафеаната “Југославија“ во Кавадарци во 1926 година се одржала една од средбите на учителуте од Тиквешкиот регион. Прв од лево е учителот Ристо Михов кој во тој период бил претседател на Здружението на учителите во Тиквешкиот округ.